jaktverket.se

JAKT PÅ VILDSVIN

Att jaga vildsvin är en spännande upplevelse och för många jägare är detta deras favoritjakt, med möjlighet till mycket action och hisnande ögonblick.

Traditionen går tillbaka tusentals år tillbaka i tiden. Numera, på grund av en ökande vildsvinsstam, är det inte bara populärt utan också nödvändigt att begränsa konsekvenserna för människor och natur.

Vildsvinens historia går tillbaka över 11 000 år. Sverige, Norge och Danmark har haft vildsvin sedan stenåldern. De dog ut men återinfördes på vildsvinsfarmer. Genom rymningar från dessa gårdar under 1970- och 1980-talen etablerades en snabbt ökande population, främst i södra Sverige.

Idag har Sverige den största populationen i Skandinavien. Det finns vildsvin i de flesta europeiska länder med en särskilt stor population i Tyskland och Frankrike. Det finns också vildsvin i norra Afrika, i hela Asien och i Japan.

Vildsvin och människor

Av goda skäl är många människor rädda för vildsvin. Ett vildsvin kan väga upp till 100 kg, men vissa hanar är kända för att till och med nå över 200 kg. Deras betar i kombination med deras höga hastighet på upp till 50 km/h gör dem potentiellt farliga med förmågan att göra stor skada.

Synen av en kälkborgare som springer i full fart mot dig är en adrenalinhöjande upplevelse för de flesta människor. Generellt sett är dock vildsvin inte farliga. I stället är de skygga varelser som normalt håller sig borta från människor.

Situationen är naturligtvis annorlunda när de känner sig hotade, till exempel under en jakt, med en bra ljuddämpare, eller när en sugga skyddar sina smågrisar. Fortfarande är deras främsta instinkt att fly.

Vildsvin kan dock vara ett hot mot hundar, som inte har en chans om de attackeras.

VILDSVINSPOPULATIONEN REPRODUKTION

Vildsvinens förmåga att föröka sig är mycket god och om de inte kontrolleras kan deras antal öka snabbt. En sugga kan föda flera kullar per år.

Den genomsnittliga kullen består av 4-6 smågrisar, med maximalt 10-12. Allt beror på tillgången på föda och klimatet.

I de flesta delar av Europa har vildsvinspopulationerna ökat sedan 1970-talet. Enligt statistik från Svenska Jägareförbundet fördubblades vildsvinsstammen på mindre än tre år i Sverige under 2000-talet

EN VÄXANDE VILDSVINSSTAM HAR NEGATIVA EFFEKTER PÅ NATUR OCH JORDBRUKSMARK

I takt med att vildsvinsstammen blir starkare ökar antalet trafikolyckor med djuren. Varje år orsakas tusentals trafikolyckor av vildsvin.

Vildsvinen är också kända för att skada jordbruksmark. De älskar att rota runt i jorden för att leta efter något att äta. Spår och till och med stora gropar kan hittas i deras livsmiljöer. Vildsvinen har för vana att skada grödor. Till exempel majsfält som erbjuder vildsvin både mat och en säker plats att gömma sig på. Detta kan dock orsaka allvarliga skador på grödorna.
Genom att hantera vildsvinen genom jakt kan man förhindra att de förstör jordbruksmark.

VILDSVIN OCH URBANISERING DE TVINGAS BORT FRÅN SIN NATURLIGA MILJÖ.

Vildsvin föredrar vanligtvis skogsområden där buskar och träd erbjuder skydd och en plats att gömma sig på. Men i många länder i Europa har urbaniseringen fördrivit vildsvinen från deras naturliga livsmiljöer och tvingat dem att leva tillsammans med människorna. I Spanien och Tyskland har man till exempel sett grupper av vildsvin ströva omkring i städerna dygnet runt.
Ankomsten av vildsvin på torg och i stadsparker är inte problemfri. Vildsvinen är mottagliga för sjukdomar, särskilt om populationen är för tät. Den allvarligaste är svinpest, som även kan smitta tamsvin (men inte människor). I vissa fall gör de också mycket skada på privata tomter och stadens grönområden.

POPULATIONSKONTROLL GENOM JAKT VILDSVINSJAKT ÄR VIKTIG OCH MILJÖVÄNLIG.

Att hantera vildsvinspopulationen genom driven jakt är viktigt. Samarbetet mellan jägare och jordbrukare är en viktig insats för att undvika omfattande problem. Det är ett faktum att de nuvarande nivåerna av fritidsjakt är otillräckliga för att begränsa vildsvinspopulationens tillväxt.

Jaktens relativa inverkan på vildsvinsdödligheten har minskat och är för närvarande inte tillräcklig för att förhindra en växande population med ökande negativa effekter.

Även om vi måste förvalta vildsvinsstammen bör vildsvinsjakt bedrivas med hög etik, precis som all annan jakt. Den vård vi ger de vilda djuren, hur vi bedriver själva jakten, hur vi dödar djuret och hur vi behandlar det dödade viltet - allt detta är delar av begreppet jaktetik. Jägarna bör se viltet som en resurs som ska förvaltas med ett långsiktigt perspektiv.

Vildsvinskött uppskattas av många jägare och även av andra jägare. Färgen är mörkare än fläskkött och fetthalten är betydligt lägre. Det har en karakteristisk smak av viltkött.

Det här domännamnet är till salu